XLIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"

Po raz 43 zapraszamy młodych poetów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Jesienna Chryzantema.

plakat

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku ma zaszczyt zaprosić osoby, które nie ukończyły 35 lat do wzięcia udziału w 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jesienna Chryzantema".

Jesienna Chryzantema jest jednym z najstarszych Konkursów i najbardziej zasłużoną imprezą
poetycką w Kraju.
Celem Konkursu jest promowanie twórczości poetyckiej powstającej w duchu inspiracji
patriotycznej i religijnej poprzez zaprezentowanie szerszej publiczności dorobku młodych poetów w mediach, wydawanie antologii z wierszami laureatów.  Konkurs przyczynia się
wydatnie do odkrywania talentów pisarskich, rozpoznawania aktualnych trendów oraz nowych zjawisk artystycznych.

Regulamin 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
"Jesienna Chryzantema"


1. Postanowienia ogólne
1.1. Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej
i patriotycznej.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Płocku.
2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia.
2.2. Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi
i nienagradzanymi w innych konkursach.
2.3. Na konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce religijnej lub patriotycznej.
2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie zestawu maksimum
5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem. W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótką notę biograficzną oraz załącznik nr 1 lub 2 dot. przetwarzania danych osobowych).
2.5. Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim.
2.6. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu.
2.7. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.
2.8. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.
3. Termin nadsyłania prac
3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 20 października 2017 r. (liczy się data stempla
pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Płocku 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie Jesienna Chryzantema.
4. Wyłanianie Laureatów Konkursu
4.1. Za wyłonienie laureatów i przyznawania nagród odpowiedzialne jest Jury Konkursu powołane przez organizatora.
4.2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie
wręczenia nagród i wyróżnień.
4.3. Ponadto przyznane będą nagrody:
Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana za wiersz poświęcony
Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu
Dyrektora Instytutu Wydawniczego PAX za debiut - autorowi, który jest przed debiutem
książkowym (fakt debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora)
5. Postanowienia końcowe
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych
wierszy.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
5.3. Finał konkursu odbędzie się 18 listopada 2017 roku.
6. Deklaracje
6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz
wypełnieniem załącznika nr 1 lub nr 2 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu Jesienna Chryzantema.
6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace
nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu.


Szczegółowych informacji udziela sekretariat tel.783 981 861
plock@civitaschristiana.pl

strona Stowarzyszenia

Typ wiadomości: Zapowiedź

Rozpoczęcie: 2017-09-18 00:00
Zakończenie: 2017-10-20 00:00

Miejsce: Wydarzenie ogólnopolskie

Więcej Informacji: Agnieszka Gościeniecka
E-mail: plock@civitaschristiana.pl
www: http://mazowiecki.civitaschristiana.pl/
telefon: 783398861


Informacje dodał:
Agnieszka Gościeniecka
dodaj_wydarzenie
  • Logowanie
  • Jak zredagować dobry tekst
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
           
         

Znajdz nas na Facebooku


 C Fundacja OPOKA 2012